Thursday, October 08, 2009

एक नया प्रयास २

**********************************************
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा।
आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥

*************************************************(संजय बोले)पाण्डव-सेना,
दृष्ट्वा दुर्योधना।
गया द्रोण पे॥

No comments:

ट्रैफ़िक